Mere Momentum

26.03.2019 - 28.03.2019

Choreography on the face

1:1 performance og performance lecture

Performance

I denne 1:1 forestilling er publikums ansigt scenen. Forestillingen er et mikro-format, inspireret af ansigtsgenkendelses-paradigmet i den digitale tidsalder. Torsdag inviterer vi til performance lecture om arbejdet med forestillingen. Læs mere nederst på siden.

Se trailer

OBS: Der er stadig et par ledige pladser til en-til-en forestillingen alle tre dage. Skriv en mail til os på [email protected]remove-this.gmail.remove-this.com, hvis du ønsker at få en tid. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Choreography on the face is Soc-Re (social reality) 

Choreography on the face is blushing
Choreography on the face fails to convey the subject

(English below)  

"Choreography On The Face" er en én-til-én forestilling - et mikroformat på publikums og performerens ansigter.

I en tid hvor ansigtet er konstant genkendt i digitale teknologier, går "Choreography On The Face" meget tæt på, og behandler ansigtet som et spejl. Og som et landskab, som en afgrund, som en katalysator og et forsvindingspunkt, som et kort, som en intimitet, som en virtualitet, som den anden og som et gemmested…

Choreo-graphy betyder at “skrive et sted”. Forestillingen skriver et sted til at gemme sig i og tænke i. På interfacet - rummet mellem performerens ansigt og publikums ansigt.

"Choreography On The Face" er inspireret af ansigtsgenkendelses-teknologien, som konverterer billede til ord: Der er en leg med tale/stilhed og synlighed/usynlighed: Publikum instrueres af performeren til at åbne og lukke øjnene - blikket koreograferes. Der er en voice-over i rummet som har magt til at “farve” atmosfæren og publikums tanker med ord: Stemmen leger med metaforer, med opfattelsen af selv: Taler hun til mig? Taler hun om mig? Kan hun genkende mig?

"Choreography On The Face" er en meget intens og meget intim performance, men via en subtil dramaturgisk opbygning af relationen mellem performer og publikum, skabes der en afslappet position for publikum, som kan opleve sig selv som både subjekt og objekt - og som både betragter og betragtet.

Performance lecture:
Om torsdagen d. 28. kl 19.30 - efter én-til-én forestillingerne, vil Sara Hamming lave en performativ oplæsning af et essay om researchen til og arbejdet med "Choregraphy on the Face". Oplæsningen vil være ledsaget af mikro-koregrafiske momenter fra forestillingen som publikum instrueres i at udføre undervejs.  Det er ikke nødvendigt at have set "én-til-én"-forestillingen for at kunne følge med i performance lecture og vice versa. Scroll ned i billetoversigten og væld d.  d. 28. kl 19.30.    

Én-til-én performance
26. og 27. marts i tidsrummet 15.00 - 20.30 og 28. marts i tidsrummet 13.30 - 19.00
Forestillingen spiller for én publikum ad gangen. Tilmelding på hjemmesiden. Der trækkes lod om pladserne. OBS Vi gør opmærksom på, at der ved køb af lod automatisk anføres et tidspunkt på billetten. Det er imidlertid IKKE gældende. De gældende tider fordeles ved lodtrækningen i uge 9. 

Peformance lecture
28. marts kl. 19.30 

Aldersgruppe fra 15 år.
Forestillingssprog: Engelsk  

*****

’Choreography on the Face’ is a 1:1 performance – a micro format on the face of the audience – investigating the face recognition paradigm of our digital age. It takes notes from the research, and micro choreographic moments with the audience group, into a poetic flux.

‘Choreo-graphy’ means to “write a place”. The performance is writing a place to hide in and to think in. It is written on the interface - the space between the performer’s face and the spectator’s face. "Choreography On The Face" is inspired by the facial recognition-technology that converts picture to word: There is a play between talk/silence and visibility/invisibility. The audience is instructed by the performer to open and close their eyes - the gaze becomes choreographed.
"Choreography On The Face" eksperiments with new views on dimensions and aspect ratio in the digital era.

"Choreography On The Face" is a very intense and intimate performance, but with a subtle dramaturgical structure in the relation between performer and audience, there is created a casual position for the audience.

The performance plays for one audience at a time. Enrollment at the website. There will be drawn lots among the enrolled.

ATT: When you buy a lot, there will automatically be listed a time of the performance on the ticket - this is NOT valid. The valid times for the performances will be distributed at a lottery in week 9.

 

In english

  • Køb billetter
    Scroll ned for flere datoer

Iscenesættelse og performance Sara Hamming

Lyddesign Franco Ross Adams

Stemme Lil Lacy

Kropsdramaturger Alice Martucci, Ellesiv Selseng og Stine Frandsen

Af Moribund