Andet arrangement

11.04.2018

GODE PENGE

Foredrag

Foredrag og debat om bankernes pengeskabelse/det moderne slavesystem v/ Jonas Jensen

Har du nogensinde tænkt over, hvordan man laver penge? Og har du nogensinde tænkt over, hvorfor din far ikke er vild med banken? Og har du tænkt over hvorfor man skal sidde i gæld hele livet? Og har du tænkt over, om banksystemet egentlig tjener nogle bestemte menneskers interesser? Og har du tænkt over, at vi måske har glemt at reformere vores pengeskabelsessystem, i takt med at vi overgik fra kontante til digitale penge? …

Har du nogensinde hørt, at de private banker laver penge ud af … ingenting? Bare ved at skrive et tal på dit gældsbevis. For derefter at høste renterne af din gæld. Lige ned i lommen. Milliarder lige ned i lommen. Det svarer til, hvis du skulle betale entré hver gang du gik ud af dit hus, og ingen satte spørgsmålstegn ved, om det var retfærdigt. 

Der er en samling akademikere i Danmark, der er begyndt at råbe højt om de her ting, og vi er henrykte over at få besøg af dem på Momentum. De hedder Gode Penge, de har eksisteret i kun 2 år, men deres bøger er allerede på vej ind på pensumlisterne på Københavns Universitet og på CBS. 

Spørger man Jonas Jensen, oplægsholderen, om hvor vidt GODE PENGE er et venstreorienteret flipperprojekt, eller om man også kan være liberal og være tilhænger af deres kritik?, så svarer han, at “Ja, man kan i den grad være liberal. Men man kan ikke være kapitalist.” 

Debatbogens udgiver skriver om "Gode Penge":

"Der er i disse år en bred offentlig utilfredshed med bankerne og den måde, de forvalter samfundets penge på. I debatbogen ”Gode Penge – Et pengesystem for Alle” rettes blikket væk fra enkeltpersoner og bankledelser og i stedet fokuseres der på strukturelle og systemiske forhold. Det interessante er nemlig selve den måde, hvorpå vores penge- og banksystem er indrettet og fungerer. Dette system favoriserer en finanssektor, der i stigende grad tjener sine egne interesser og ikke samfundets. Samfundet har brug for finansiering af erhvervsdrivendes investeringer i produktionen af varer og ydelser og af privates køb af boliger og større forbrugsgoder. Men de sidste 3-4 årtier har vi set en finanssektor, der dels har bidraget afgørende til oppustning af boligbobler, dels har givet sig hen til spekulation i pengemarkedet for egen vinding. Finanskrisen 2008 er det seneste udtryk herfor. Det er på tide, at hele banksektoren reformeres."

Hvis du går ind for, at det gode samfund er det samfund, hvor individerne har størst mulig selvbestemmelse i deres egne liv, så vil du helt klart finde guf til emancipationen hos Gode Penge. Hvis du modsat går ind for, at dem der har, til dem skal der mere gives, på bekostning af de fleste, survival of the fittest og alt det lort, så … ja så kom alligevel og tal Gode Penge imod. Der er for få politiske møder med potentiale i den her by - ikke engang hos VU kan man fremprovokere et slagsmål, de kigger bare lidt tungt på en, når man hævder at deres moderparti består af tribalistiske, BNP-fikserede, undertvingende planøkonomer … 

Du kan snuse lidt til det i pædagogisk youtube-form her: Hvad er penge?  www.youtube.com/watch og her: Hvorfor bliver de rige rigere? www.youtube.com/watch   Og her deres reformforslag: Tre simple ændringerwww.youtube.com/watch

Et demokratisk, transparent pengeskabelsessystem - ja tak! Vi ses på Momme!

Fri entré, men det anbefales at reservere plads ved køb af gratis billet.