Koncert

10.08.2019

Jaiyede Jazz Festival

Koncert

(English below)

Den sprudlende og eklektiske jazzscene i London koger i disse år. Genrer deklinerer og ubestemmelige mønstre opstår. Jazzscenen i London har altid været en spændende scene, som aldrig har stået stille. Dette skyldes den mangefarvet og disparate pallet af mennesker der former byen og, som er med til at sætte deres præg på musik og kultur. På denne vis er det ikke noget nyt der sker derovre lige nu. Det der er nyt, er den totale og absolutte negligering af konventioner og hidtidige rigide og statiske opdelinger af genrer og kulturelle koder. Den tilgang mange af musikerne i jazzmiljøet har til jazz er ny. Forstået på den måde, at de bevidst eller ubevidst blander hele verden sammen i én stor mosaik af lyd. Det exceptionelle i disse år er den menneskelige polyhistoriskhed og ambivalens, som på fineste vis får frit løb og kommer til udtryk på disse magiske og vildtvoksende plateauer, som musikerne etablerer af musiske traditioner fra både Afrika, Mellemøsten, Asien og vor egen hemisfære. 

Åbenhed, flertydighed, hjerterum og nysgerrighed kunne være nøglebegreber til at åbne denne musiske smeltedigel op med alt, hvad den indebærer fra jazz i diverse afskygninger, post-punk, dub, IDM, hiphop, afro-beat, drum’n bass, folklore, klassisk musik og psychedelia m.m. Det er for denne skribent netop essens af jazz, dét, at man forholder sig åben til sin omverden og improviserer sig frem via genrenedsmeltninger.

Sidste år satte vi fokus på den spirituelle del af jazzen i London. Denne gang sætter vi fokus på den mere elektroniske del af jazzen. Derfor er vi enormt stolte over at kunne præsenterer dette exceptionelt stærke felt af artister.

Billetten koster 250 kr.

Billet med musikårskort koster 200 kr.

English
The vibrant and eclectic jazz scene in London has been on fire for the last few years. Genres dissolve and unnamable patterns emerge. London's jazz scene has always been exiting and ever moving due to the multifaceted and disparate palette of people who make up the city and contribute to its music and culture. As such, what is happening in London is nothing new. What is new is the total and absolute negation of convention and former rigid and static segregation of genres and cultural codes. Many artists in the jazz community have a new approach in which they consciously mix whole worlds in a huge mosaic of sound. The exceptionalism of the current movement is the human poly-history and ambivalence, which is emerging boundlessly on magic and wild-flowering plateaus, established by the artists from the musical traditions of both Africa, the Middle East, Asia and our own hemisphere.

Openness, ambivalence, heart and curiosity could be key terms in understanding this musical crucible in all its complexity from jazz in many forms, post-punk, dub, IDM, hip-hop, afro-beat, drum 'n' bass, folklore, classical music, psychedelia etc. For this reviewer, the essence of jazz is specifically an open approach to the world and dissolving genres through improvisation.

Last year, the festival's focus was on the spiritual aspects of London jazz. This time, we focus on the more electronic aspects of jazz. We are very proud to announce this exceptionally strong selection of artists.

Tickets are DKK 250.

With an annual subscription, tickets are DKK 200.

The concert is supported by the municipality of Odense and the National Arts Foundation Project Support Committee for Music.

Khalab
Sjældent er et musikalsk kludetæppe blevet så fint, som det er tilfældet med Khalabs plade Black Noise 2084! Her bliver der flettet elementer, så som afro-futurisme, future bass, house, jazz, field recordings og footwork ind og ud af hinanden i et konstant muterende mønster.

Lydbillederne fra Khalabs hånd bliver malet i et dystert og dystopisk perspektiv der dog samtidig har penselstrøg af en lys og skinnende fremtid. Det mulitkulturelle mesterværk, som Khalab er ophavsmand til konnekterer shamanisme med tung klubmusik der har afstikkere til afro-futuristiske beats og stor portion field recordings, hvilket i kombination skaber en fuldstændig enestående musikalsk fortælling om fortidens traditioner og magtstrukturer. Resultatet er et konstruktivt bud på, hvorledes disse traditioner og strukturer kan skabe nye tilblivelser, som etablerer nye kontekster og forståelser, hvorigennem vi i et nyt perspektiv kan forstå vores historie og herved dekonstruerer den gængse historiefortælling.

Listen af bidragsydere på Black Noise 2084 er stor og inkluderer blandt andet Tamar Osborn (Collocutor), Shabaka Hutchings (Sons of Kemet/The Comet is Coming), Moses Boyd og italienske Tomasso Cappellato, samt ghanesiske Prince Buju og Burkina Fasos Gabin Debir. Disse mennesker henviser ligeledes til det kosmopolitiske udsyn, som Khalab er garant for og signalerer samtidig den mangfoldighed, som pryder og gennemsyder jazzscenen i UK netop nu.

Den absolut største gevinst ved Khalabs arbejde er, at han på frydelig vis viser os hele verden på én gang, og London, Burkina Faso, Italien og Ghana er pludselig en fælles berigende entitet, hvor netop fortiden og de ceremonielle ritualer er dem, der forbinder os på ny og skaber grobund for nye fælles potentialer. I dette tilfælde kanaliseret via kærlighed til rytmer, bas og sang.

Khalab optræder til Jaiyede Jazz Festival med en trio der udover Khalab selv består af Sarathy Korwar på trommer og Tamar Osborn fra Collocutor på bariton sax og vi kan roligt sige, at der kommer kæmpe ild når de tre betræder scenen!

English
Rarely have a musical quilt been as great as in the instance of Khalab's record Black Noise 2084! Elements, such as afro-futurism, future bass, house, jazz, field recordings and footwork are interwoven and unravelled in a constant mutating pattern. The soundscapes from Khalab are painted in a gloomy and dystopic palette which still includes brushstrokes of of a bright and brilliant future. The multicultural masterpiece created by Khalab connects shamanism to heavy club music with tangents of afro-futurist beats and a large portion of field recordings, a combination which creates a completely unique musical narrative about past traditions and power structures. The result is a constructive take on how these traditions and structures can foster new creations, which in turn will establish new context and understanding, from which a new perspective will allow us to understand our history and deconstruct the prevailing narrative.

The list of contributors on Black Noise 2084 is long and include, among others, Tamar Osborn (Collocutor), Shabaka Hutchings (Sons of Kemet/The Comet is Coming), Moses Boyd and Italian Tomasso Cappellato, as well as Ghanaian Prince Buju and Burkina Faso's Gabin Debir. In the same manner as the music, these people demonstrate the cosmopolitan outlook which Khalab guarantees and simultaneously signal the pluralism which adorn and permeate the UK jazz scene just now.

The absolute greatest boon from Khalab's work is how he delightfully shows us the entire world at once. London, Burkina Faso, Italy and Ghana are suddenly a unified enriching entity in which past and ceremonial rituals are the things that connect us anew and create fertile soil for new common potential. In this instance channelled through love of rhythm, bass and singing,

Khalab appears at Jaiyede Jazz Festival with a trio which, not including Khalab himself, consist of Sarathy Korwar on drums and Tamar Osborn from Collocutor on baritone saxophone. Safe to say, the three will burst into fire on stage!

Reviews:

Rhythm Passport 8/10

In Search Of Media

Listen to Black Noise 2084

________________

Szun Waves

Nogle gange i improviseret musik kan der være en afstand mellem lyttere og dem der fremfører musikken, en følelse af, at du sidder tilbage og beundrer deres samspil og abstraktioner på sidelinjen. Med Szun Waves andet album, New Hymn To Freedom, er du lige midt i musikken med dem, helt inde i samspillet og oplever den absolutte glæde, de tre musikere føler, når de cirkler rundt og udforsker afstanden, de har åbnet imellem hinanden.

De tre medlemmer i Szun Waves har allerede egne mousserende og smagfulde musiske stamtavler at vise frem, hver for sig. Norfolk's Luke Abbott er kendt for sine udforskninger af zoner og plateauer mellem ren ambient og yderliggående og lettere psykedeliske favntag med ​​klubkulturen. Med Portico Quartet og Circle Traps har Jack Wyllie været i spidsen for den britiske fusion af jazz, klassisk og klubmusik igennem en længere årrække. Den australske trommeslager Laurence Pike har også fundet en singulær stemme i improviseret og eksperimentel musik, hvad enten det er i bands, som Trioskor, PVT eller som soloartist (hans debutalbum Distant Early Warning blev udgivet i marts 2018 og er en absurd god plade!).

I relation til Szun Waves er arven fra Sun Ra umulig at undgå men bestemt ikke enestående.  Andre vi kunne tygge os igennem i denne sammenhæng kunne være navne, som Jon Hassell, Arve Henriksen, Lonnie Liston Smith og Quin Kirchner. Hvad pokker, mens vi ruller med referencer så, lad os også strikke ​​Charles Lloyd circa Waves og Crossings af Herbie Hancock og Talk Talk anno Sprit of Eden ind i nettet. Udover jazzen er der også klare snit fra den britiske elektroniske tradition med kunstnere som James Holden (i hvis studie Szun Waves første album blev optaget), Four Tet og Nathan Fake er ligeledes navne der kunne hvirvles ind i bølgen af referencer.

Men, hvis vi skal være fair så er dette ikke lyden af ​​nogen anden indflydelse end den indflydelse de tre musikere har på hinanden og den glæde der tydeligvis skinner igennem musikken når de tre herrer surfer den samme solbeskinnede bølge.

English:

Sometimes in improvised music, there will be a distance between listener and performers, and you are left with a feeling of admiring the synergy and abstractions from the sideline. With Szun Waves second album, New Hymn To Freedom, you are right in the centre of the music with the artists, inside the synergy, experiencing the absolute joy of the three musicians as they circle each other and explore the distance they have created between themselves.

The three members of Szun Waves already have individual, effervescent and flavourful musical pedigrees. Norfolk's Luke Abbott is known for his explorations of zones and plateaus between pure ambient and more extreme and psychedelic takes on club culture. With Portico Quartet and Circle Traps, Jack Wyllie has been at the front of the British fusion of jazz, classical and club music for a number of years. The Australian drummer Laurence Pike has also found a singular voice in improvised and experimental music, be it in bands like Trioskor or PVT or as a solo artist (his debut album Distant Early Warning was released in March 2018 and is highly recommendable!).

In relation to Szun Waves, the legacy of Sun Ra is undeniable but far from alone. Other influences to digest could be artists such as Jon Hassel, Arve Henriksen, Lonnie Liston Smith and Quin Kirchner. What the heck, while were throwing around references, let us also tie Charles Lloyd circa Waves, Crossings by Herbie Hancock and Talk Talk in the Spirit of Eden era into the mesh. In addition to jazz, there are also clear elements from the British electronic tradition with artists such as James Holden (Szun Waves first album was recorded in his studio), Four Tet and Nathan Fake as names who could be included in the swirl of references.

But to be completely fair, this is not the sound of any other influence than the one the three musicians have on each other and of the joy that clearly shines through the music as the three men surf the same sunny wave.

Info: Szunwaves.com / facebook/szunwaves

Anmeldelser af New Hymn To Freedom:

TheQuietus:

https://thequietus.com/articles/25215-szun-waves-new-hymn-to-freedom-lead-album-review

Drowned in Sound: 9/10

http://drownedinsound.com/releases/20428/reviews/4152003

Allaboutjazz.com – 4/5

 

https://www.allaboutjazz.com/new-hymn-to-freedom-jack-wyllie-the-leaf-label-review-by-gareth-thompson.php

________________

Planet Battagon  

Planet Battagon er innovatører i Droide Jazz! Droide Jazz bliver af bandet selv beskrevet, som værende det højeste stadie af eksperimenterende jazz. Planet Battagon når ikke helt ud til det jazz-kosmos, som Sun Ra skabte - de er simpelthen kosmos. På denne vis lægger Planet Battagon sig i de kosmisk-mytolgiske strømninger fra Sun Ra, som stadig ræsonnere her på jorden og ude i de yderste kroge af galaksen men tilsætter også helt nye måner, stjernestøv og meget andet godt ude fra de vilde rum-floder.

Planet Battagon udfører en art poetisk intergalaktisk planet-surfing der dokumenterer folklore og jazzstilarter fra Trans-Neptunia ude i solsystemets grænseland, hvor Lord Battagon regerer. Gruppen har været så venlig at trykke nogle lyd-uddrag fra dette grænseland på vinyl. Disse tre uddrag er blevet pakket ind og sendt til jorden i form af EP’en Battagon Symphony (Rough Guide to Neptunia pt. 1), som blev mulig for jordboere at købe i 2018.

For at hjælpe jer lidt på vej kunne vi skyde disse referencer afsted i forhåbning om, at det hjælper en smule på, hvor i jazzens verden vi er: tænk Don Cherry’s Brown Rice kogt op med Herbie Hancock’s Sextant tilsat lidt Laurence Pike og Anton Eger. Lad herefter det hele stå og hæve i en smurt skål af Sun Ra og, så har du nogenlunde en fornemmelse af, hvordan dette galaktiske stykke smørebrød smager.

Kort sagt er Planet Battagon vildt duvende, forvoven, vidunderligt excentrisk og uden tvivl noget af det mest fremsynet og underholdende musik du vil komme i nærheden af!

I lidt mere jordnære referencer skal det fremhæves, at disse droide-jazzere bl.a. har arbejdet sammen med Sir Elton John (!), Basement Jaxx, Joe Strummer, Roots Manuva, Lily Allen og Bonobo.

English

Planet Battagon

Planet Battagon are innovators of Droide Jazz! Droide Jazz is described by the band itself as the highest level of experimental jazz. Planet Battagon does not quite reach as far as the jazz cosmos created by Sun Ra – they are quite simply the cosmos. In this manner, Planet Battagon places itself in the cosmo-mythological echoes of Sun Ra, which still resonate here on earth and in the outer reaches of the galaxy, but also adds new moons, stardust and other delightful things from the wild space currents.

Planet Battagon operate through a kind of poetic intergalactic planet-surfing, documenting folklore and styles of jazz from Trans-Neptunia on the outreaches of the solar system, the domain of Lord Battagon. The group has been kind enough to cut some sound out-takes from these borderlands onto vinyl. These three takes have been packaged and sent to Earth in the from of the EP Battgon Symphony (Rough Guide to Neptunia pt. 1), which became available for purchase to earthlings in 2018.

To help you along the way, we can pass along these references in the hope that they will aid a bit in understanding our whereabouts in jazz. Think Don Cherry's Brown Rice boiled with Herbie Hancock's Sextant and flavoured with a bit of Laurance Pike and Anton Eger. It has then been left to rise in a greased bowl of Sun Ra. This should give you a rough idea of how this galactic sandwich tastes.

In short, Planet Battagon is wildly swaying, daring, wonderfully eccentric and without doubt some of the most progressive and entertaining music you will ever experience!

As a more mundane reference, it should be mentioned that these droid jazzers have collaborated with, among others, Sir Elton John (!), Basement Jaxx, Joe Strummer, Roots Manuva, Lily Allen and Bonobo.

Facebook: www.facebook.com/Planet-Battagon-175331726671881/

 

Bandcamp: planetbattagon.bandcamp.com