Koncert

04.08.2018

Jaiyede Jazz Festival

English below ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

Den britiske jazzscene oplever i disse år en kæmpe renæssance. Navne, som Sarathy Korwar, Collocutor, Emanative, Kefaya, Nat Birchall, Ruby Rushton, Sons of Kemet, The Comet is Coming, Yazz Ahmed, Ezra Collective, Penya og mange flere, er med til at fusionere jazzen med hiphop, IDM, electronica, diverse folklore traditioner og meget andet for herved at skabe et mangfoldigt udtryk med jazzen, som omdrejningspunkt.

Momentum har fornøjelsen af at kunne præsentere cremen fra denne scene når vi åbner dørene til vores Jaiyede Jazzfestival med Sarathy Korwar (Ninja Tune), Collocutor Quartet + guests (On the Corner), Kefaya (Radio International) og Emanative (Jazzman Records) feat. Nat Birchall og Dele Sosimi. Sosimi har bl.a. spillet med Fela Anikulapo-Kutis Egypt 80 band.

_________

Sarathy Korwar

Horisontudvidende lydmassage i grænselandet mellem jazz, electronica, indisk folk og klassisk musik. 

Teater Momentum havde i efteråret 2017 Sarathy Korwar forbi og spille for en udsolgt foyer. Nu bringer vi ham tilbage igen til Jayiede Jazz Festival, som præsenteres i samarbejde med Jam Days.

Sarathy Korwar er en central aktør i Londons blomstrende jazz-miljø, hvor han er med til at revitalisere jazzen. Det sker blandt andet ved at musikerne bruger jazzen som afsæt for en række banebrydende udforskninger af musikkens ukendte territorier på tværs af genremæssige grænsebomme.

I 2017 udsendte Korwar sit debutalbum “Day To Day” via et af verdens førende elektroniske pladeselskaber, Ninja Tune. Et album, der både i lyd og tematik er en hyldest til multikulturalismen og den migrationshistorie, der har beriget Korwar med indblik i kulturelle koder på tværs af nationale skel. Ifølge Korwar selv er “Day To Day” en ”Indian-jazz-folk-classical-electronic record”, der anvender en art jazzet altruisme til at parre Alice Coltranes astral-jazz og Steve Reids panoramiske afro-jazz med electronica og hypnotisk, indisk sufi-musik fra det sydindiske Siddi-folk.
_________

Kefaya

Kefaya bevæger sig I et musisk grænselandskab der bl.a. kan betegnes som guerilla jazz, contemporary world-fusion, flamenco, mellemøstlig folklore og etiopisk jazz.

Kefayas award-vindende debutalbum “Radio International” blev bl.a. optaget i Palæstina, Indien, Spanien, Italien og England. Numrene blev til med lokale musikere fra de respektive lande. Kefayas musik transcenderer således musiske genrer og geografiske grænser for at vise den universelle og åndelige skønhed vi kan finde via musikken.

Efter at have været på tour i Indien, Italien og England har Kefaya oparbejdet et særdeles godt ry for deres virtuose og hypnotiserende live-optrædener. Deres koncerter og udtryk er unikke synteser af musiske stilarter der undersøger de universelle forbindelser der eksisterer os mennesker imellem. Kefaya søger at finde en fælles stemme samtidig med, at de hylder deres distinkte traditioner og identiteter.

Kefayas musikalske projekt er ganske enkelt en åbenhjertig og håbefuld hele-verdens-diagnose, der ser bort fra de skel mellem mennesker (eksempelvis på baggrund af race eller ophav) som magthavere verden over forsøger at accentuere i disse år i et frygteligt forsøg på at inddele menneskeheden efter hudfarve, kultur eller religion.

_________

Collocutor

Collocutor er et ensemble med Tamar Osborn, som kreativ leder. Tamar spiller bl.a. sammen med Sarathy Korwar og Dele Sosimi Arobeat Orchestra. Collocutor har en række plader bag sig. Senest udgav de den fænomenale plade ”The Search” på det London-baserede selskab On the Corner, som i 2018 vandt ”Label of the Year” ved Gilles Peterssons Worldwide fm Awards.

 Collocutor er i sin essens modal-jazz med afstikkere til bl.a. afrobeat, indisk folklore og med dybe rødder i etiopisk jazz og folkemusik. Tilsæt her et strejf af spirituel jazz og så nærmer vi os lyden af Collocutor. Alle disse genrer transcenderes af en polyrytmik der udgør et smukt vævet musisk kludetæppe der holder ensemblets udtryk samlet i en dyb og kosmopolitisk kærlighed.

Collocutor er et band med kærlighed for og til verden og vores mange musiske udtryk. Referencer til Mulatu Astatke, Yusef Lateef and Joe Henderson er bestemt ikke ude af kontekst her.

_________

Emanative

Emanative er et sprituelt/deep-jazz ensemble der ledes af Nick Woodmansey. Emanative har bl.a. arbejdet sammen med Nat Brichall, Dele Sosimi (Fela Kutis Egypt 80), Idris Ackamoor and The Pyramids og Malcom Catto fra The Heliocentrics. Forvent kosmisk jazz med dybe grooves.

Med andre ord: Du kan forvente dig en horisontudvidende musikalsk og følelsesmæssig oplevelse, når Emanative live udfolder sine varme, altruistiske lyd-landskaber i grænselandet mellem jazz, elektronisk musik, post-punk, traditionel østafrikansk og funk.

Emanative har inviteret både Nat Birchall og Dele Sosimi med når de gæster Teater Momentum d. 4 august, hvilket er lidt af et scoop.

_________

Aftenens DJ vil være Pete Buckenham fra pladeselskabet On the Corner der har vundet Gilles Peterssons Worldwide fm ’Label Of the Year 2018’ award. Aftenens DJ vil være Pete Buckenham fra pladeselskabet On the Corner der har vundet Gilles Peterssons Worldwide fm ’Label Of the Year 2018’ award.

_________

Entre: 150 kr

Entre med Momentum Musikårskort: 100 kr

GRATIS entre med armbånd til Jam Days. Der skal bestilles Jam Daysbillet her på hjemmesiden, find den under "billettyper".

Festivalen præsenteres i samarbejde med Restaurant Aro og Jam Days.

Koncerten er støttet af Odense Kommunes Musikudvalg og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

 

==============

IN ENGLISH

The British jazz scene experiences a huge renaissance in these years. Names such as Sarathy Korwar, Collocutor, Emanative, Kefaya, Nat Birchall, Ruby Rushton, Sons of Kemet, The Comet is Coming, Yazz Ahmed, Ezra Collective, Penya and many more, fuse jazz with hip hop, IDM, electronica, various folklore traditions and much more. Momentum has the pleasure of presenting the elites from this scene, when we open the doors to our Jayiede Jazz Festival with Sarathy Korwar (Ninja Tune), Collocutor Quartet + guests (On the Corner), Kefaya (Radio International) and Emanative (Jazzman Records) feat. Nat Birchall and Dele Sosimi. Sosimi has among other things played with Fela Anikulapo-Kutis Egypt 80 band. The evening's DJ will be Pete Buckenham from the record company On the Corner who has won Gilles Petersson's Worldwide World Cup 'Label Of the Year 2018' award.

The evening's DJ will be Pete Buckenham from the record company On the Corner who has won Gilles Petersson's Worldwide World Cup 'Label Of the Year 2018' award. 

Emanative

Emanative is a spirited / deep-jazz ensemble led by Nick Woodmansey. Emanative has among other things worked with Nat Brichall, Dele Sosimi (Fela Kutis Egypt 80), Idris Ackamoor and The Pyramids and Malcom Catto from The Heliocentrics. Expect cosmic jazz with deep grooves. In other words: You can expect a horizontal broadening musical and emotional experience, when Emanative unfolds its warm, altruistic sound landscapes in the border between jazz, electronic music, post-punk, traditional East African and funk.

Emanative has invited both Nat Birchall and Dele Sosimi when visiting Teater Momentum August 4th, which is a bit of a scoop.

 

-----------

Collocutor

Collocutor is an ensemble with Tamar Osborn, as the creative leader. Tamar plays among others together with Sarathy Korwar and Dele Sosimi Arobeat Orchestra. Collocutor has a bundle of records behind them. Latest they released the phenomenal album "The Search" at the London-based company On the Corner, who in 2018 won the "Label of the Year" at Gilles Petersson's Worldwide FM Awards.

Collocutor is in its essence modal jazz with acquaintance to, among other things, afrobeat, indian folklore and deep roots in Ethiopian jazz and folk music. Add here a touch of spiritual jazz and so we approach the sound of Collocutor. All these genres are transcended by a polyrhythmic that forms a beautifully woven musical cloth blanket that holds the ensemble's expression together in a deep and cosmopolitan love. Collocutor is a band full of love, for and to the world and our many musical expressions. References to Mulatu Astatke, Yusef Lateef and Joe Henderson are certainly not out of context here. 

“I like Collocutor a lot. They have the feeling!”

- Mulatu Astatke

 

“a staggeringly authentic vintage brass arrangement in the style of Gil Evans…the kind of playing

and arranging chops it’s impossible to fake”

- Tom Robinson, BBC 6Music

 

“Pure grace, class and spirit in every note.”

- Jeremy Sole, KCRW Los Angeles

 

“Collocutor know how to blow you away on their whole new vibe, and you won’t want to come

back …”

- Max Reinhardt, Late Junction BBC Radio 3

 

“mesmerising and elevating”

- Jane Cornwell, London Evening Standard

 

------ 

Kefaya

Kefaya moves in a musical border landscape that could be described as guerrilla jazz, contemporary world-fusion, flamenco, middle eastern folklore and Ethiopian jazz.

Kefaya's award-winning debut album "Radio International" was recorded in Palestine, India, Spain, Italy and England. The records were made with local musicians from the respective countries. Kefaya's music transcends right through musical genres and geographical boundaries to show the universal and spiritual beauty we can find through the music.

Having been on tour in India, Italy and England. Kefaya has earned a very good reputation for their

virtuoso and hypnotic live performances. Their concerts and expressions are unique syntheses of musical styles which examines the universal connections that exist between us. Kefaya seeks to find a joint voice while shouting their distinct traditions and identities.

Kefaya's musical project is simply an open and hopeful whole-world diagnosis,

which ignores the distinction of people (e.g. on the basis of race or origin) as

those in power try to accentuate these years in a terrible attempt to divide

humanity by color, culture or religion.

**** “One of the most intriguing new bands of the year” The Guardian

***** “Magnificent...awe-inspiring...breathtaking......stunning...spell- binding” Morning Star

**** “Ecstatic… Like light from a distant star” Financial Times

**** “A gorgeous meeting of textures and worlds…A compelling listen” Evening Standard

“An incredible new album...absolutely love it!” Mary Anne Hobbs, BBC 6 Music

**** “Powerful, thought-provoking stuff” Songlines

**** “Excellant album... you can imagine the pulses of digital subversion buzzing through it” New Internationalist

 

 -------- 

 Sarathy Korwar

 Horizon-widening sound massage in the border between jazz, electronica, indian folk and classical music.

Theater Momentum had Sarathy Korwar in the autumn of 2017 who played for a sold out foyer. Now we will bring him back again to the Jayiede Jazz Festival, presented in collaboration with Jam Days.

Sarathy Korwar is a key player in London's flourishing jazz environment, where he helpsrevitalize the jazz. This happens, among other things, because the musicians use the jazz as a departing point for a series of ground-breaking explorations of music's unknown territories across genetic border barriers.

In 2017, Korwar released his debut album "Day To Day" via one of the world's leading electronic record companies, Ninja Tune. An album, both in sound and theme, is a tribute to multiculturalism and the migration story that has enriched Korwar with insight into cultural codes across national shell. According to Korwar himself, "Day To Day" is an "Indian-jazz-folk-classical-electronic record" which uses a kind of jazzed altruism to pair Alice Coltrane's astral jazz and Steve Reids panoramic afro-jazz with electronica and hypnotic Indian Sufi-music from the South Indian Siddi people.

http://www.sarathykorwar.com/

-------- 

 

Jayiede Jazz Festival.

Date 4th August 

Entrance: 150 DKK  

Free entrance with Jam Days partout ticket. Ticket for Jayiede Jazz is requiered. Find your Jam days ticket under "billetyper". 

 

The festival is presented in collaboration with Restaurant Aro and Jam Days. 

The concert is supported by the municipality of Odense and the National Arts Foundation Project Support Committee for Music.