Vol.13

10.10.2018

Reumertsalon

Hvordan gør dokumentaren os klogere på hinanden?

Bikubenfondens Reumertsalon i samarbejde med Teater Momentum

English description below

OBS: Billetbestilling sker via følgende link:

https://politikenbillet.dk/45635/Hvordan_goer_dokumentaren_os_klogere_paa_hinanden_

Reumertsalonen 'Hvordan gør dokumentaren os klogere på hinanden?' ser på dokumentargenrens plads i kunsten og på scenen. Kan det dokumentariske udfordre og udvikle det scenekunstneriske virke og med sit særlige kunstneriske greb, gøre os klogere på vores omverden?

Til salonen møder filmkritiker og dokumentarfilmekspert, Louise Kidde Sauntved, Anna Malzer, teaterinstruktør og kunstnerisk leder af Momentum, Hans Werner Kroesinger, dokumentarteaterinstruktør, og Emil Næsby Hansen, dokumentarfilminstruktør uddannet fra filmskolen Super16 i 2014.

Alle medvirkende vil tale om dokumentargenren anno 2018 – på film og scene, om grænserne mellem fiktion og dokumentation, om det dokumentariske som præmis for den kunstneriske proces og som et mål i sig selv. Helliger sandheden midlet eller er sandheden alligevel altid med modifikationer? Hver af gæsterne bliver interviewet kort om deres bud på det dokumentariske som mål, middel og genre, og derefter vil der blive modereret en samtale med de tre paneldeltagere.

Salonen foregår på engelsk.
Fri entré, men billetbestilling nødvendig.

Efter salonen viser Teater Momentum sæsonens første egenproduktion ’Selvtægt’ Denne del af arrangementet er med entré og kræver særskilt billet, som købes via Teater Momentums hjemmeside.

Reumertsaloner er Bikubenfondens debatformat på scenekunstområdet.

 

Om deltagerne

Hans-Werner Kroesinger er en af de vigtigste og mest anerkendte repræsentanter for dokumentarisk teater på den tyske scene. Kroesingers arbejde behandler historiske og samtidige konflikter af politisk karakter. Æstetisk inddrages autentiske dokumenter fra det materiale, forestillingerne bygger på.

Kroesingers produktioner bearbejder kontroversielle eller traumatiske historiske og politiske begivenheder og temaer, ofte med en voldelig kant. Fra hans store repetoire kan nævnes Ruanda revisited (2009) om '94-folkemordet i Rwanda, FRONTex SECURITY (2014) om det moderne europæiske sikkerhedsapparat eller Graecomania 200 years (2016) om forholdet mellem Tyskland og Grækenland: fra revolution til turisme, flygtningestrømme og gældskrise. Hans seneste forestilling, #Meinungsmacher, produceret i samarbejde med dokumentarfilm-skaberen Regine Dura, behandler sociale mediers magt i det amerikanske præsidentvalg i 2016 og som instrument for statskontrol i Kina.

Kroesinger debuterede som forfatter og instruktør af egne produktioner i 1993, og de sidste 20 år er hans forestillinger blevet sat op på uafhængige såvel som store offentlige teatre i hele Tyskland, og blevet vist på teaterfestivaller i nationalt og internationalt regi.

Anna Malzer arbejder med doku-dramatisk bearbejdelse af store temaer fra den tid vi lever i, som flygtninge, politik, nynazisme, køn – men i en specifik fortælling, hvor de store temaer koges ned til konkrete møder imellem mennesker i en konkret situation.

Anna er nyuddannet teaterinstruktør fra statens scenekunstskole og kunstnerisk leder på Momentum i sæson 2018/2019. Her er hun aktuel med forestillingen ’Selvtægt’ som – ligesom de to kommende forestillinger i trillogien Neo-Europa – tager afsæt i virkelige begivenheder, der for nylig har fundet sted i Europa.

Emil Næsby Hansen. "’Skjold og Isabel’ er et berusende, sørgmodigt, sanseligt break up-digt om tiden efter den første forelskelse. En lille perle, der leger med symbolikken i hver en scene, men aldrig virker prætentiøs, fordi den interesserer sig dybt for de unge (eks-)elskende”

Sådan skrev Politiken om 'Skjold og Isabel', der havde premiere på CPH:DOX 2018. Emil Næsby Hansen, filmens instruktør, er en upcoming stemme i dansk dokumentarfilm. Emil er født i skive i 1986. Hans førsteårsfilm 'Thy som Tilstand' på Super16, hvor han tog afgang i 2014, blev nomineret til en Ekko Shortlist Award for bedste dokumentar.

 

 

 

HOW CAN DOCUMENTARY ENHANCE MUTUAL UNDERSTANDING?

Bikubefonden invites to a ’Reumertsalon’ in collaboration with Teater Momentum.

The Reumertsalon ’How can documentary enhance mutual understanding?’ takes a look on the place and role of documentary in art and on the stage. Can the documentary challenge and develop the practice of performing arts and with its peculiar artistic take, elighten us about the world we are inhabiting?

Bikubefonden is regularly facilitating discussions about the meaning and purpose of performing arts trough the format of the reumertsalon. 

OBS: tickets via the following link:

https://politikenbillet.dk/45635/Hvordan_goer_dokumentaren_os_klogere_paa_hinanden_

At the salon film critic and dokumentary film expert Louise Kidde Sauntved meets Anna Malzer, director of theater og artistic leader at Momentum, Hans Werner Kroesinger, director of documentary theatre, and Emil Næsby Hansen, director of documentary films and gratuated from Super16 in 2014.

All participants will talk about the genre of documentary anno 2018 – in film and on the stage – about the border between fiction and documentation, of documentation as a premise of the creative proces and as an end in itself. Does the truth justify the medium or is the truth itself, however mediated, necessarily subject to modifications? Each of the guests will be interviewed briefly about their views on the documentary as an end, as a means and as a genre. Thereafter a conversation between the three artists will be moderated.

The salon will be in English. There is no entrance fee but reservation is necessary. 

After the salon Momentum’s first own production of the season, ’Selvtægt’, is performed. This part of the event requires tickets, which can be bought separately here, where you can read more. 'Selvtægt' is in danish.


On the participants

Hans-Werner Kroesinger is one of the most important and recognized representatives of the genre of documentary theatre on the German stage. Kroesingers work centre on real world conflicts with a political or historical content and often a violent edge. Aesthetically the performances feature authentic historical documents drawn from the reaserch material.

Kroesingers productions often focus on controversial or traumatic political and historical thematics. From his large repetoire we can mention Ruanda revisited (2009) about the ’94 genocide in Rwanda, FRONTex SECURITY (2014) about the contemporary European security apparatus or Graecomania 200 years (2016) about fluctuating relations between Greece and Germany: from revolution to tourism, immigrant flows and debt crisis. His latest work #Meinungsmacher, in collaboration with documentary film maker Regine Dura, deals with the power of social media in last presidential elections in the USA and as a tool for state control in China.

Kroesinger made his debut as a writer and director of his own productions in 1993 and his work has for the last twenty years been staged on both major public and independent theatres across germany, and on national and international theatre festivals.

Anna Malzer works with docu-dramatic explorations of important themes of our time such as refugees, politics, neo-nazism and gender – but through a specific narrative where abstract themes boils down to the concrete encounter between human beeings in a concrete situation.

Anna Malzer has recently gratuated as theatre director from the Danish National School of Performing Arts. She is the artistic leader at Teater Momentum for the season 2018/2019  where she is currently directing ’Selvtægt’. Like the two upcoming performances in the trillogy Neo-Europe ’Selvtægt’ takes off from real events that have recently occured in Europe.

Emil Næsby Hansen. ”Skjold and Isabel” is an exhilarating, melancholic, sensual break-up poem about the time after the first falling in love. A little gem of film, playing with the symbolic in each scene without ever seeming pretentious because it is deeply involved in the young (ex-)lovers”

Those were the words of Politiken (major danish newspaper) about ’Skjold and Isabel’ which premiered on CPH:DOX in 2018. Emil Næsby Hansen, the director of the film, is an upcoming voice in danish documentary. Emil is born in Skive in 1986. His first year movie ’Thy som Tilstand’ from Super16, where he graduated in 2014, was nominated for the Ekko Shortlist Award for best documentary.